Language
ALL
 • ALL
 • 制程
 • 厂商
PARK 原子力顯微鏡 XE7

1 2
产品特色
 • 獨立的XY軸和Z軸柔性掃描器,XE7能够實現平滑、正交且線性的掃描量測,從而精確成像和量測樣品的特徵
 • 探針可以在多次掃描後影像的分辨率仍不會受影響
 • 無需頻繁更換昂貴的探針尖端,並配有業內最多的掃描模式,相容性極佳
产品信息
 • 原廠名稱
  Park
 • 製程名稱
  研究單位/實驗室小樣品量測
 • 英文名稱
  XE7
 • 產品細目
  小樣品AFM
连络窗口

若有任何需求,请与我们联系

 • 王纬晨
  • Tel : 0512-62560393ext.522
  • Mail : Daren_Wang@tkk.com.tw
 • 何敏
  • Tel : 0512-62560393 ext.525
  • Mail : Hannah_He@tkk.com.tw
 • 覃基伟
  • Tel : 0769-81884787 ext:8014
  • Mail : Sam_Qin@tkk.com.tw
-->